Методична робота
Сопошинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

«Сильним, досвідченим стає педагог,
котрий
уміє аналізувати свою роботу»
В. Сухомлинський 

Проблема над якою працює школа

 

 

«ВІД ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ – ДО ТВОРЧОГО УЧНЯ»

 

 

 

Методична робота в школі направлена на реалізацію єдиної науково – методичної  проблеми:

 Забезпечення високої професійності розвитку творчого потенціалу та творчого підходу до роботи з учнями на основі особистісно - зорієнтованого навчання та виховання;

 

організаційно –педагогічні основи ціннісно-зорієнтованої діяльності учнівської молоді в урочний та позаурочний час 

Мета методичної роботи 

надання ефективної допомоги вчителям і класним керівникам у покращенні організації навчання та виховання школярів, узагальненні й запровадженні передового педагогічного досвіду, збільшенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації вчителів і керівництва школи.

 

Форми організації методичної роботи

колективні 

vПедагогічна рада;

vМетодичні оперативки;
vПсихолого-педагогічні семінари,консультації, тренінги;
vМетодичні наради;
vПедагогічні виставки;
vНауково-практичні конференції;
vДискусії;
vСемінари-практикуми;
vКруглі столи з актуальних проблем;
vЗасідання творчих груп;
vІнтерактивні форми та методи роботи.

індивідуальні 

vВзаємовідвідування уроків;
vТворчий звіт учителя;
vСамоосвіта вчителя;
vПредметні тижні;
vВідкриті уроки;
vМайстер - клас учителів;
vКонсультації психолога;
vІндивідуальні консультації;
vМоніторингове дослідження;

 

vДіагностика професійних і особистих якостей учителя.